Rekrutacja

Informacje

INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Szanowni Państwo,
w związku ze stanem epidemiologicznym, nie ma możliwości zorganizowania tradycyjnego spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych. Dlatego potrzebne informacje przekazujemy poprzez stronę internetową.
Prosimy o śledzenie naszej strony, ponieważ tutaj będą się pojawiać najważniejsze informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego.
Życzę zdrowia i mam nadzieję, że spotkamy się 1 września 2020 r.
Z poważaniem
Barbara Krzyżowska
Dyrektor SP4

Edukacja wczesnoszkolna
Pakiet ćwiczeń  Wielka przygoda dziecko otrzyma w szkole, w ramach dotacji. Podręczniki  wypożyczy we wrześniu w bibliotece szkolnej.
Podręczniki z religii i języka mniejszości narodowej- niemieckiego zostaną opublikowane w zakładce Podręczniki na stronie internetowej. Nie są to podręczniki, które uczeń otrzyma w ramach dotacji.

Potrzebne rzeczy dla pierwszoklasistów:
- zeszyty w kratkę i wąskie linie 16 kartkowe
- bok techniczny biały A3 i A4   po jednej sztuce każdy
- blok techniczny kolorowy A3, A4    po jednej sztuce każdy
- kredki pastelowe PENTEL 24 sztuki
- ołówki średniej miękkości - kilka sztuk
- pióro ze stalówką
- nożyczki odpowiednie dla dzieci praworęcznych i leworęcznych
- klej w sztyfcie - kilka sztuk
- plastelina 12 kolorów
- zeszyt papierów kolorowych (nie samoprzylepnych)   3 sztuki
- piórnik z wyposażeniem
- strój na w.f.  w worku  (biała koszulka + czarne/granatowe spodenki + buty sportowe na białej lub kauczukowej podeszwie)
- zmienne obuwie
Obuwie i worki powinny być podpisane.
W dniach  uroczystości  państwowych uczniów obowiązuje strój galowy:  biała jednolita  bluzka/koszula, granatowa/ czarna spódnica/ spodnie;
W dniach uroczystości  szkolnych  uczniowie przychodzą  w  koszulkach  szkolnych;  w  dni  powszednie  obowiązuje  strój  ucznia  zgodnie  z  Regulaminem  Szkoły.
Rekrutacja uczniów do pierwszej klasy na rok szkolny 2020/2021  przebiegła zgodnie z ustalonymi terminami postępowania rekrutacyjnego.

Wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Mikołowie, zostały zakwalifikowane.
 

REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2020/2021

KLASY I -  POZA OBWODEM

 

1.       Gawełek Wiktoria

2.       Sudoł Alicja

3.       Szarańska Lena

 
W dniach od 6 lutego do 21 lutego 2020 r. Szkoła przyjmuje zgłoszenia dzieci.
 
Rodzice zdecydowani zapisać dziecko do naszej szkoły, mogą już teraz złożyć dokumenty w sekretariacie.
 
Prosimy o zapoznanie się z dokumentami:
 
Rodzice zobowiązani są do zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej poprzez złożenie nastepujących dokumentów w Sekretariacie szkoły:
Zgloszenie_w_obwodzie.doc
 

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4  W MIKOŁOWIE

obowiązujący od 1 września 2017 r.

WYKAZ ULIC:

ul.     Baziowa
ul.     Jana Brzechwy
ul.     Bzów
ul.     Cicha
ul.     Cienista
ul.     Czereśniowa
ul.     Dolina Jamny
ul.     Dzwonkowa
ul.     Forsycji
ul.     Goździków
ul.     Grabowa
ul.     Jagodowa
ul.     Katowicka od nr 43 do końca
ul.     Tadeusza Kościuszki
ul.     Leśna
ul.     Miła
ul.     Gustawa Morcinka
ul.     Paprotek
ul.     Plebiscytowa      od nr 40 do końca
ul.     Janiny Porazińskiej
ul.     gen. Kazimierza Pułaskiego
ul.     Sadowa
ul.     Henryka Sienkiewicza
ul.     Słowicza
ul.     Świerkowa
ul.     Wąska
ul.     Wiązowa
ul.     Józefa Wieczorka
ul.        Ziębia

 

 
 

 

Jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami w klasach pierwszych to w dniach od 24 do 30 maja 2019r. zostanie przeprowadzone postepowanie uzupełniające.
W przypadku kandydatów zamieszkałych poza obwodem, prosimy o wcześniejszą informację, że chcecie się Państwo ubiegać się o przyjęcie dziecka do naszej szkoły.

Postępowanie uzupełniające zostanie przeprowadzone według następujących zasad:

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PIERWSZEJ KLASY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY. 

1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęcie do klasy I, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami po przyjęciu dzieci z obwodu.

2. W przypadku większej liczby kandydatów  spoza obwodu niż liczba wolnych miejsc w postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę następujące kryteria, za które przyznaje się określoną liczbę punktów.

Lp.

kryteria

Ilość punktów

1

Starsze rodzeństwo uczęszcza  do tej szkoły.

5

2

Odległość miejsca  zamieszkania od szkoły lub bliskie sąsiedztwo od szkoły osób sprawujących  opiekę nad dzieckiem po lekcjach.

4

3

Kontynuacja edukacji po okresie przygotowania przedszkolnego

w  placówce w obwodzie szkoły.

3

4

Wielodzietność rodziny lub rodzice samotnie wychowujący dzieci lub  rodziny zastępcze.

2

5

Niepełnosprawność dziecka lub prawnych opiekunów.

1

3.O kolejności przyjęcia do szkoły decyduje ilość uzyskanych punktów.

4.W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

5.Prawni opiekunowie kandydata składają wniosek

wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia określonego kryterium do dnia 30 maja.

6.Powołana przez dyrektora komisja rekrutacyjna do dnia 14 maja podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

7.W terminie 7 dni od dnia podania do wiadomości list kandydatów  przysługuje prawo do odwołania.

Wykaz dokumentów, które trzeba dołączyć do wniosku w celu potwierdzenia określonego kryterium:

Kryterium 1 – oświadczenia  dotyczące uczęszczania przez rodzeństwo kandydata do szkoły

Kryterium 2 –oświadczenia rodzica o adresie  zamieszkania

 

Kryterium 3 - oświadczenie rodzica o odbyciu przez kandydata przygotowania przedszkolnego

 

Kryterium 4 – oświadczenie o miejscu zatrudnienia

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej
    43 - 190 Mikołów
    ul. Katowicka 122
  • (032)226 21 90
    fax (032)226 21 90

Galeria zdjęć