• Informacje

    •  

     INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

      

     W dniach od 12.02.2024 r. do 04.03.2024 r. Szkoła przyjmuje zgłoszenia dzieci z obwodu.

     Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego  w roku szkolnym 2024/2025:

     L.p.

     Rodzaj czynności

     Terminy postępowania rekrutacyjnego

     Terminy uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego

     1.

     Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

     od 26.02.2024 do 04.03.2024

     od 06.05.2024 do 13.05.2024

     2.

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

     od 05.03.2024 do 12.03.2024

     od 14.05.2024 do 28.05.2024

     3.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

     13.03.2024

     29.05.2024

     4.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

     od 14.03.2024 do 22.03.2024

     od 03.06.2024 do 10.06.2024

     5.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     25.03.2024

     11.06.2024

      

      

     Rodzice zdecydowani zapisać dziecko do naszej szkoły, mogą już teraz złożyć dokumenty w sekretariacie.

      

     Prosimy o zapoznanie się z dokumentem:

     informacja_RODO_w_zakresie_naboru_uczniow_do_szkoly.docx

      

     Rodzice uczniów zamieszkujących w obwodzie szkoły zobowiązani są do zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej poprzez złożenie następujących dokumentów w Sekretariacie szkoły:

      

     -   Zgloszenie_w_obwodzie.doc

     -     Ankieta_personalna(1).doc

      

     Rodzice uczniów zamieszkujących poza obwodem szkoły składają:

      

     -    Zgloszenie_poza_obwodem.doc

     -    Ankieta_personalna(1).doc

     -      Oswiadczenia_rekrutacja.docx (Należy złożyć tylko takie oświadczenia, które dotyczą kandydata)

      

      

      Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko na zajęcia z języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego, proszeni są o wypełnienie dodatkowego dokumentu:


     Wniosek o objęcie dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej, nauką języka mniejszości etnicznej, nauką języka regionalnego oraz nauką własnej historii i kultury

      

     -     Wniosek_o_nauczanie_JMN.pdf

      

       

     Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej rodzice /opiekunowie prawni składają oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia na następującym druku:

      

     Potwierdzenie_woli_zapisu_dziecka_2024.docx

      

      Rodzice chcący zapisać dziecko do starszej klasy w naszej szkole, składają następujące dokumenty w sekretariacie szkoły:

      

     -    świadectwo za poprzedni rok szkolny

     -     Zgloszenie_do_klasy_starszej.doc

     -    Ankieta_personalna(1).doc