Rekrutacja

Informacje

W dniach od 18 kwietnia do 4 maja 2018 r. Szkoła przyjmuje zgłoszenia dzieci.
 
Rodzice zdecydowani zapisać dziecko do naszej szkoły, mogą już teraz złożyć dokumenty w sekretariacie.
 
Rodzice zobowiązani są do zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej poprzez złożenie formularza w Sekretariacie szkoły.
 

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4  W MIKOŁOWIE

obowiązujący od  01 września 2017 r.

WYKAZ ULIC:

ul.     Baziowa
ul.     Jana Brzechwy
ul.     Bzów
ul.     Cicha
ul.     Cienista
ul.     Czereśniowa
ul.     Dolina Jamny
ul.     Dzwonkowa
ul.     Forsycji
ul.     Goździków
ul.     Grabowa
ul.     Jagodowa
ul.     Katowicka od nr 43 do końca
ul.     Tadeusza Kościuszki
ul.     Leśna
ul.     Miła
ul.     Gustawa Morcinka
ul.     Paprotek
ul.     Plebiscytowa      od nr 40 do końca
ul.     Janiny Porazińskiej
ul.     gen. Kazimierza Pułaskiego
ul.     Sadowa
ul.     Henryka Sienkiewicza
ul.     Słowicza
ul.     Świerkowa
ul.     Wąska
ul.     Wiązowa
ul.     Józefa Wieczorka
ul.     Wiosenna
ul.     Zawiszy Czarnego
ul.     Ziębia

 

 
 

 

Jeżeli szkołą będzie dysponowała wolnymi miejscami w klasach pierwszych to w dniach od 24 do 30 maja 2018r. zostanie przeprowadzone postepowanie uzupełniające według następujących zasad:

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PIERWSZEJ KLASY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY. 

1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęcie do klasy I, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami po przyjęciu dzieci z obwodu.

2. W przypadku większej liczby kandydatów  spoza obwodu niż liczba wolnych miejsc w postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę następujące kryteria, za które przyznaje się określoną liczbę punktów.

Lp.

kryteria

Ilość punktów

1

Starsze rodzeństwo uczęszcza  do tej szkoły.

5

2

Odległość miejsca  zamieszkania od szkoły lub bliskie sąsiedztwo od szkoły osób sprawujących  opiekę nad dzieckiem po lekcjach.

4

3

Kontynuacja edukacji po okresie przygotowania przedszkolnego

w  placówce w obwodzie szkoły.

3

4

Wielodzietność rodziny lub rodzice samotnie wychowujący dzieci lub  rodziny zastępcze.

2

5

Niepełnosprawność dziecka lub prawnych opiekunów.

1

3.O kolejności przyjęcia do szkoły decyduje ilość uzyskanych punktów.

4.W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

5.Prawni opiekunowie kandydata składają wniosek 

wniosek_rekrutacja_poza_obwodem.docx oraz informacja_o_uczniu_przy_rekrutacji.docx

wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia określonego kryterium do dnia 30 maja.

6.Powołana przez dyrektora komisja rekrutacyjna do dnia 14 maja podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

7.W terminie 7 dni od dnia podania do wiadomości list kandydatów  przysługuje prawo do odwołania.

Wykaz dokumentów, które trzeba dołączyć do wniosku w celu potwierdzenia określonego kryterium:

Kryterium 1 – oświadczenia  dotyczące uczęszczania przez rodzeństwo kandydata do szkoły

oswiadczenie_dotyczace_uczeszczania_przez_rodzenstwo_kandydata2.docx

Kryterium 2 –oświadczenia rodzica o adresie  zamieszkania

oswiadczenie_o_adresie_zamieszkania.docx

Kryterium 3 - oświadczenie rodzica o odbyciu przez kandydata przygotowania przedszkolnego

oswiadczenie_wnioskodawcy_o_odbyciu_przez_kandydata_przygotowania_przedszkolnego.docx

Kryterium 4 – oświadczenie o miejscu zatrudnienia

oswiadczenie_o_miejscu_pracy.docx

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej
    43 - 190 Mikołów
    ul. Katowicka 122
  • (032)226 21 90
    fax (032)226 21 90

Galeria zdjęć