Rekrutacja

Informacje

INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
 

W dniach od 7 do 25 lutego 2022 r. Szkoła przyjmuje zgłoszenia dzieci z obwodu.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy uzupełniającego postępowania rekrutacyjnegona w roku szkolnym 2022/2023:

L.p.

Rodzaj czynności

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 28.02.2022 do 07.03.2022

od 09.05.2022 do 16.05.2022

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 08.03.2022 do 22.03.2022

od 17.05.2022 do 31.05.2022

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

23.03.2022

01.06.2022

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 24.03.2022 do 06.04.2022

od 02.06.2022 do 15.06.2022

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

07.04.2022

20.06.2022

 

 

Rodzice zdecydowani zapisać dziecko do naszej szkoły, mogą już teraz złożyć dokumenty w sekretariacie.
 
Prosimy o zapoznanie się z dokumentami:
 
Rodzice uczniów zamieszkujących w obwodzie szkoły zobowiązani są do zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej poprzez złożenie nastepujących dokumentów w Sekretariacie szkoły:
 
Rodzice uczniów zamieszkujących poza obwodem szkoły składają:
 
 
 
Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko na zajęcia z języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego, proszeni są o wypełnienie dodatkowego dokumentu

WNIOSEK O OBJĘCIE DZIECKA/UCZNIA NAUKĄ JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, NAUKĄ JĘZYKA MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ, NAUKĄ JĘZYKA REGIONALNEGO ORAZ NAUKĄ WŁASNEJ HISTORII I KULTURY
 

Załącznik z wnioskiem znajduje się poniżej:
 

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4  W MIKOŁOWIE

obowiązujący od 1 września 2021 r.

WYKAZ ULIC:

ul.    Baziowa

ul.    Brzechwy Jana

ul.    Bzów

ul.    Cicha

ul.    Cienista

ul.    Czereśniowa

ul.    Dolina Jamny

ul.    Dzwonkowa

ul.    Forsycji

ul.    Goździków

ul.    Grabowa

ul.    Jagodowa

ul.    Katowicka od nr 43 do końca

ul.    Kościuszki Tadeusza

ul.    Leśna

ul.    Miła

ul.    Morcinka Gustawa

ul.     Owsiana

ul.    Paprotek

ul.    Plebiscytowa     od nr 40 do końca

ul.    Porazińskiej Janiny

ul.    Pułaskiego Kazimierza

ul.    Sadowa

ul.    Sienkiewicza Henryka

ul.    Słowicza

ul.    Świerkowa

ul.    Wąska

ul.    Wiązowa

ul.    Wieczorka Józefa

ul.    Wiosenna

ul.    Zawiszy Czarnego

ul.    Ziębia

 
 

 

Jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami w klasach pierwszych to  zostanie przeprowadzone postepowanie uzupełniające.
W przypadku kandydatów zamieszkałych poza obwodem, prosimy o wcześniejszą informację, że chcecie
 Państwo ubiegać się o przyjęcie dziecka do naszej szkoły.

Postępowanie uzupełniające zostanie przeprowadzone według następujących zasad:

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PIERWSZEJ KLASY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY. 

1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęcie do klasy I, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami po przyjęciu dzieci z obwodu.

2. W przypadku większej liczby kandydatów  spoza obwodu niż liczba wolnych miejsc w postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę następujące kryteria, za które przyznaje się określoną liczbę punktów.

Lp.

kryteria

Ilość punktów

1

Starsze rodzeństwo uczęszcza  do tej szkoły.

5

2

Odległość miejsca  zamieszkania od szkoły lub bliskie sąsiedztwo od szkoły osób sprawujących  opiekę nad dzieckiem po lekcjach.

4

3

Kontynuacja edukacji po okresie przygotowania przedszkolnego

w  placówce w obwodzie szkoły.

3

4

Wielodzietność rodziny lub rodzice samotnie wychowujący dzieci lub  rodziny zastępcze.

2

5

Niepełnosprawność dziecka lub prawnych opiekunów.

1

3.O kolejności przyjęcia do szkoły decyduje ilość uzyskanych punktów.

4.W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

5.Prawni opiekunowie kandydata składają wniosek wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia określonego kryterium do dnia 30 maja.

6.W terminie 7 dni od dnia podania do wiadomości list kandydatów  przysługuje prawo do odwołania.

Wykaz dokumentów, które trzeba dołączyć do wniosku w celu potwierdzenia określonego kryterium:

Kryterium 1 – oświadczenia  dotyczące uczęszczania przez rodzeństwo kandydata do szkoły

Kryterium 2 –oświadczenia rodzica o adresie  zamieszkania

Kryterium 3 - oświadczenie rodzica o odbyciu przez kandydata przygotowania przedszkolnego

Kryterium 4 – oświadczenie o miejscu zatrudnienia

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej
    43 - 190 Mikołów
    ul. Katowicka 122
  • (032)226 21 90
    fax (032)226 21 90

Galeria zdjęć