• ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 • Spotkanie organizacyjne dla klas 1. w roku szkolnym 2022/23

 • Laureaci konkursu kuratoryjnego

  LAUREATAMI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU  PRZEDMIOTOWEGO Z  HISTORII 

  dla   uczniów  szkół  podstawowych województwa śląskiego 

  w roku  szkolnym 2021/22 zostali:

  BARTŁOMIEJ LASOŃ 

   oraz 

  MICHAŁ ŻMIJ

   

  Uczniów  przygotował: dr Arkadiusz Malejka

  Serdecznie gratulujemy!  

   

 • FESTYN Z KONOPNICKĄ

  Już w najbliższy piątek 20.05 zapraszamy Uczniów, Rodziców i wszystkich Sympatyków naszej "CZWÓRKI" na festyn szkolny z Konopnicką. Gwarantowana moc atrakcji i pyszne przekąski !

 • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

  Drodzy Uczniowie klas 8 !

  Przed Wami czas wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. Warto pamiętać, że trafny wybór szkoły ponadpodstawowej to droga do realizacji celów w dorosłym życiu. 

  Oto krótkie przypomnienie najważniejszych informacji dotyczących procesu rekrutacyjnego.

 • Sposoby radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym

  Szanowni Rodzice i Uczniowie,

  CKE przygotowała materiał dla uczniów klas 8 o sposobach radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym. 

  Treść publikacji dostępna jest na stronie CKE i OKE Jaworzno.

  https://oke.jaworzno.pl/www3/2022/04/26/jak-radzic-sobie-ze-stresem-egzaminacyjnym/

 • Święta, święta...

 • Życzenia wielkanocne

 • KIERMASZ WIELKANOCNY

  W dniu dzisiejszym , od godziny 16:30,  zapraszamy na nasz WIELKANOCNY KIERMASZ !!!

 • POMOC DLA UKRAINY

 • POWITANIE WIOSNY

  21 marca powitaliśmy wiosnę w naszej szkole! :)

  Na sali gimnastycznej odbywały się występy, a na korytarzach na specjalnie przygotowanych stoiskach można było skosztować specjałów z całego świata. Było bardzo wesoło i kolorowo! :)

  Dziękujemy wszystkim Uczniom, Nauczycielom oraz Rodzicom za zaangażowanie i pomoc, aby ten dzień był wyjątkowy :) :) :)

 • Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

  Dziś Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa zawny popularnie

  DNIEM KOLOROWEJ SKARPETKI.

  Dzięki dwudniowej akcji skarpetkowej dla naszych sąsiadów z Ukrainy zebraliśmy 325 par!!!

  W sobotę skarpetki dotarły do potrzebujących z okolic Lwowa.

  Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom!

  Zespół nauczycieli współorganizujących

 • #SzkołaDlaWas – zapisz się do edukacyjnej pomocy Ukrainie

  Znasz języki wschodniosłowiańskie, jesteś studentem, nauczycielem, wykładowcą czy innym członkiem społeczności akademickiej lub szkolnej i chcesz pomóc osobom przybywającym z terenu Ukrainy?

  Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło platformę, dzięki której studenci, nauczyciele i wykładowcy posługujący się językami wschodniosłowiańskimi mogą zgłaszać gotowość pomocy uchodźcom z Ukrainy.

  MOŻESZ POMÓC! Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/eduwolontariat

  #SolidarnizUkrainą #EduWolontariat #SzkołaDlaWas

 • Program InstaLing

  Nasza Szkoła bierze udział

  w XVIII Edycji Ogólnopolskiego Programu InstaLing dla szkół!

   

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.instaling.pl

 • Kolejna edycja zbiórki dla dzieci z Ukrainy

  Samorząd uczniowski serdecznie zaprasza do kolejnej edycji zbiórki przyborów dla dzieci z Ukrainy, która potrwa do środy 16.03.2022r.

  Bardzo prosimy, by wszystkie dary były koniecznie w workach szkolnych lub plecaczkach!

  Zostaną one przekazane do Katowic. 

   

  Gotowe paczki można przekazywać do nauczycieli:

  Magdaleny Kuryło, Klaudii Bober, Katarzyny Hulak lub pozostawić w portierni.

 • Zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie

  Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół

  Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do publicznych szkół oraz obejmowani opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich.

  Przyjmowanie do szkół odbywa się w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy w której kontynuowana jest nauka odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.

  W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły – publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy przyjmuje z urzędu, inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, w miarę posiadania wolnych miejsc.

  Rodzice dziecka z zagranicy, którzy nie mogą znaleźć szkoły posiadającej wolne miejsca w danej klasie, mogą zwrócić się do organu prowadzącego szkoły (np. wydziału edukacji gminy lub powiatu) z prośbą o wskazanie szkoły posiadającej wolne miejsca.

  Ustalenie klasy (roku nauki) następuje na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, a w przypadku ich braku oświadczenia rodziców o sumie lat nauki za granicą. Dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

  Ponadto rodzice dziecka mogą zwrócić się do dyrektora o przyjęcie do niższej klasy niż wynika to z sumy ukończonych lat nauki szkolnej, np. ze względu na wiek dziecka.

  Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy uregulowane jest na poziomie ustawowym. Prawna podstawa pobytu ucznia na terenie Polski (np. zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgoda na pobyt ze względów humanitarnych albo uzyskanie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej) nie ma znaczenia dla możliwości przyjęcia do publicznej szkoły i możliwych form wspomagania nauki.

  Wsparcie nauki uczniów z zagranicy

  Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole, mogą:

  • uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego,
  • realizować naukę w formie oddziału przygotowawczego, w którym proces nauczania jest dostosowany do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów,
  • korzystać z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela,
  • korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę.

  Decyzję o przyznaniu danej formy wsparcia podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

  Uczniowie cudzoziemscy mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym. Pomoc polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia.

  Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor.

 • Dzieci – dzieciom Mikołowska paczka dla dzieci z Ukrainy

  Samorząd Uczniowski serdecznie zaprasza do udziału w akcji: Dzieci – dzieciom Mikołowska paczka dla dzieci z Ukrainy, która organizowana jest przez Radę Miejską w Mikołowie!!!!

  Włączmy się w akcję pomocy - przygotujmy powitalne paczki dla najmłodszych, które pozwolą im chociaż na chwilę oderwać myśli od sytuacji w której się znaleźli.

  Jak przygotować paczkę:

  Wskazane na liście artykuły spakuj do jednej paczki ( najlepiej jakiś plecaczek, worek itp.) i opisz „Mikołowska paczka dla dzieci z Ukrainy”.

  Do paczki nie dokładaj nic więcej, ponieważ chcemy, aby paczka była uniwersalna niezależnieod płci i wieku dziecka.

  Pamiętaj: 1 paczka dla 1 dziecka.

  Paczka powinna zawierać:

  - kredki ołówkowe/mazaki

  - długopis, ołówek

  - temperówkę

  - zeszyt w kratkę

  - blok rysunkowy

  - kolorowanki

  - czekoladki, słodycze, gumy do żucia

  - 3 soczki

  - maskotkę (opcjonalnie)

  Uwaga! Pamiętaj, by zawarte w paczce artykuły były nowe!

   

  Gotowe paczki można przygotować indywidualnie, klasowo lub w parach i należy je przekazać do piątku (04.03.2022r.) do opiekunów Samorządu Szkolnego: Magdaleny Świtały, Katarzyny Hulak lub Klaudii Bober.

  LICZYMY NA WAS!!!

  https://www.facebook.com/105267720900346/posts/674523420641437/

 • Pomoc dla Ukrainy

 • Laboratoria Przyszłości-największa inwestycja w nowoczesną edukację ! !

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej
  43 - 190 Mikołów
  ul. Katowicka 122
 • (032)226 21 90
  fax (032)226 21 90

Galeria zdjęć