• o Patronce Szkoły

    •  Dlaczego Konopnicka?

      

     Patronką Szkoły Podstawowej na Kamionce, prawie równocześnie z powstaniem nowego budynku, została Maria Konopnicka; pisarka, poetka
     i publicystka żyjąca na przełomie XIX i XX wieku. Z perspektywy czasu widać, jak trafny to był wybór, gdyż ta wrażliwa i zaangażowana w życie społeczeństwa patriotka, twórcza i wszechstronna  artystka okazała się idealną patronką dla szkoły podstawowej przede wszystkim dlatego, że ze względu na swą życiową postawę i tematykę utworów stałą się ogromną pomocą w wychowaniu młodzieży naszej szkoły. Jest jakby dodatkowym nauczycielem, który przez swoją twórczość wpływa na kształt edukacji kamionkowej młodzieży.

     Urokliwe, choć może nie zawsze zrozumiałe ze względu na swą „przykurzoną” polszczyznę wiersze opisujące bogatą, polską przyrodę uczą młodzież dostrzegania i doceniania jej piękna. Liryczne i prozatorskie utwory poświęcone losom ludzi najuboższych budzą wrażliwość młodych czytelników lepiej niż „Express reporterów”.

     Wierszyki dla dzieci, chociażby ten o niezwykle odważnym Stefku, stają się okazją do poszerzenia słownictwa, gdyż dociekliwi uczniowie sprawdzą z pewnością w słowniku, co to takiego „spisa”. Utalentowanym recytatorom stwarzają natomiast okazję do „szlifowania” swoich aktorskich umiejętności. Nie zapominajmy, że Konopnicka ma w swoim dorobku także wiele budujących utworów o tematyce patriotycznej ( w tym oczywiście najsłynniejszą „Rotę”). W wierszach ilustrujących ówczesne ideały, czyli pozytywistyczną potrzebę nauki i pracy dla dobra ogółu, znaleźć można wiele mądrych myśli i refleksji aktualnych jak najbardziej i w dzisiejszych czasach. Brzmią one często jak motta, złote myśli, wskazówki dla wchodzących
     w życie młodych ludzi, np. absolwentów.

     Ze względu na bogactwo i różnorodną twórczość, jak również ciekawą biografię poetki, imprezy z okazji święta szkoły, które przypada w dniu urodzin patronki (23 maja), nigdy nie przypominały nudnych akademii „ku czci”. Od kilkunastu lat staramy się ukazywać co roku inny aspekt życia i dorobku artystycznego Konopnickiej.

     Widać więc, jak wiele nasza szkoła zyskuje, mając taką patronkę. Dlatego jesteśmy wdzięczni naszym poprzednikom, a w szczególności kierownikowi Zbigniewowi Zazuli za ten wybór sprzed lat.

      

     (Fragmenty folderu wydanego z okazji 40-lecia SP 4 Mikołów – Kamionka wraz z uzupełnieniem).