Aktualności Prezydium Rodzice dla dzieci Wpłaty, wnioski, kontakt Regulamin

Rada Rodziców

Aktualności

 

Mikołów, 18-09-2020 r.

Działania Rady Rodziców

W roku szkolnym 2019/2020 Rada Rodziców spotkała się na swoich posiedzeniach 7 razy. W 6 z nich uczestniczyły Pani Dyrektor mgr Barbara Krzyżowska lub Pani Wicedyrektor mgr Marta Łaciak. Ze względu na pandemię COVID19 pozostałe 3 posiedzenia, zaplanowane na kwiecień, maj i czerwiec 2020 nie odbyły się.

Rada Rodziców sporządziła i zatwierdziła Plan pracy Rady Rodziców i Preliminarz wydatków na rok 2019/2020.

Projekt Preliminarza stanowił punkt wyjściowy do podejmowania przez Radę Rodziców stosownych Uchwał dotyczących dysponowania powierzonymi Radzie środkami, wpłacanymi przez Rodziców uczniów SP4. Podkreślenia wymaga fakt, iż wszystkie decyzje podejmowane przez Radę w roku szkolnym 2019/2020 zapadały wyłącznie poprzez podjęcie Uchwał na zebraniach, bądź też w drodze głosowania elektronicznego członków Rady Rodziców pomiędzy posiedzeniami, zgodnie Uchwałą RR.

Rada Rodziców zaopiniowana pozytywnie:

1. Program wychowawczo –profilaktyczny w roku szkolnym 2019/2020

2. Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020.

3. Zmiany w Statucie szkoły na rok 2109/2020

4. 10 wniosków Dyrektora szkoły o ocenę pracy nauczyciela.

 

Rada nie zaopiniowała planu finansowego szkoły na rok 2019/2020, gdyż nie został on przedłożony do zaopiniowania.

W trakcie kadencji 2019/2020 Rada Rodziców min.:

1. w trosce o pełną i rzetelną informację o swoich działaniach, Rada wprowadziła nową politykę informacyjną – konto e-mail Rady, cykliczne zamieszczanie informacji o działaniach Rady na stronie www Szkoły, w zakładce Rada Rodziców, publikowanie na koncie FB Rady Rodziców sprawozdań z zebrań, informacji o podejmowanych akcjach, finansowanych przedsięwzięciach.

2. przeprowadziła, przy współpracy Rodziców, Uczniów oraz Nauczycieli, akcje charytatywne: Kiermasz dla Piotrusia, dziecka chorego na białaczkę (zebrano i przekazano fundacji Iskierka kwotę 4 376,74 zł na dalsze leczenie), zbiórkę pluszaków dla Olimpijskich Dzieciaków Śląsk – część została przekazana do Domu Bezdomnej Matki i Dziecka w Katowicach.

3. zorganizowała Mikołajki szkolne – słodkości dla Uczniów.

4. zorganizowała Warsztaty Ozdób Świątecznych oraz Kiermasz Świąteczny – zysk z kiermaszu wyniósł 4 997,37 zł. Całość zasiliła konto Rady Rodziców.

5. wystosowała pismo do Burmistrza miasta Mikołowa w sprawę wymiany zniszczonych siatek na boisku ( siatki zostały wymienione).

6. złożyła pisemny protest do Urzędu Miasta w sprawie budowy drogi.

7. złożyła do Dyrekcji SP4 wniosek o włączenie szkoły do programu „Nie zmarnuj sobie życia” - profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

8. zapewniła poczęstunek z okazji Tłustego Czwartku – pączek dla każdego.

9. aktywnie współpracowała z Dyrekcją szkoły i Rodzicami w trakcie spowodowanego pandemią zdalnego nauczania – zachęcała do wdrożenia w szkole platformy do zdalnego nauczania.

10. zainicjowała i sfinansowała zakup oraz montaż nowoczesnego systemu nagłośnieniowego Sali gimnastycznej.

11. w uzgodnieniu z Dyrekcją szkoły podjęła decyzję o remoncie Sali Historycznej – malowanie, wymiana wykładziny, wymiana oświetlenia, Mural – historia Śląska.

12. wnioskowała do Urzędu Miasta o zainstalowanie w szkole poidełek.

13. wybrała ubezpieczenie na rok szkolny 2020/2021.

Ze względu na pandemię COVID 19 nie zostały zrealizowane następujące akcje, zaplanowane na rok szkolny 2019/2020 – Warsztaty ozdób i Kiermasz Wielkanocny, Piknik Rodzinny.

Działalność finansowa Rady Rodziców

Realizując swoje statutowe zadania Rada Rodziców wspierała finansowo bieżącą działalność szkoły. Jedynym źródłem finansowania działalności Rady Rodziców są dobrowolne składki wnoszone przez Rodziców. W minionym roku szkolnym wpływy z tego tytułu wyniosły łącznie 25 316 zł. Ponadto, konto rady rodziców zasiliła kwota 4 977,37 zł – wpływy z kiermaszu bożonarodzeniowego.

Wsparcie finansowe Rady Rodziców na rzecz Szkoły i Uczniów w roku 2019/2020 wyniosło 43 755,25 zł i zgodne jest z zatwierdzonym Preliminarzem wydatków (w tej kwocie uwzględniono zapłatę dla wykonawcy remontu Sali Historycznej w kwocie 3 500 zł, która zostanie przelana po otrzymaniu przez RR faktury). Na dzień 18.09.2020 saldo środków na rachunku RR wynosi 24 275,27 zł ( w tym 3 520 zł tytułem składek na 2020/2021 na RR, potrzeby świetlicy i inicjatywę Zielona Klasa).

Podsumowanie:

Członkowie Prezydium RR wnieśli wkład własnej pracy, czas i zaangażowanie w życie szkoły, wielokrotnie oferując swoje wsparcie oraz starając się podjąć partnerską współpracę, zarówno z Dyrekcją, jak i Gronem pedagogicznym.

Delegaci klas, aktywnie uczestniczący w zebraniach, wnieśli swój nieoceniony wkład w pracę Rady Rodziców w roku 2019/2020. W tym miejscu serdecznie dziękuję za wspólne działanie, wiele pomysłów, czynny udział w organizacji wydarzeń pod patronatem Rady, dobrą współpracę i zaangażowanie. Szczególne podziękowania kieruję do Pań: Agnieszki Jarczyk – za bezpłatne wykonanie dla biblioteki szkolnej podpórek na książki, Justyny Janosz – za przekazanie dla wszystkich Uczniów i Nauczycieli pączków tłustoczwartkowych oraz Kai Gierlotki - za zakup suszarki do włosów dla dzieci na basen.

Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich Rodziców za każdą formę współpracy i poświęcony czas, a przede wszystkim za wkład finansowy, bez którego działalność finansowa Rady Rodziców nie byłaby możliwa.

Sprawozdanie przygotowała Przewodnicząca Rady Rodziców

Grażyna Skutnik-Kućma

 

____________________________________________

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci,


Chcemy podzielić się z Wami kilkoma ważnymi informacjami na temat tego, co Rada Rodziców zrobiła dotychczas. 

Od początku roku szkolnego  sfinansowaliśmy dla  naszych dzieci i szkoły:
- zakup parawanów dla klas młodszych   -  342 zł
- transport dzieci na wycieczki szkolne do Istebnej i Wieliczki – 9 700 zł
- zakup magnetofonu dla klas młodszych -  327 zł
- zakup suszarki do prac plastycznych – 264 zł
- Słodycze na Mikołaja – 1 369,08 zł
- zakup i oklejenie drzwi do biblioteki szkolnej – 250 zł
- materiały do oprawy plastycznej uroczystości szkolnych – 386,49 zł
- zakup egzaminów próbnych dla klas 8 – 344 zł
- spotkań z pisarzem - Marcinem Koziołem dla wszystkich uczniów naszej szkoły  -  ok.  1 200 zł
- udziału uczniów klas IV-VIII w konkursie FOX  z języka angielskiego  – 750 zł
- organizacji  powiatowego Konkursu Pięknego Czytania  w SP4 – 450 zł
- animatora wraz z oprawą muzyczną na bal karnawałowy dla klas I-III – 700 zł 

Łącznie wydatki Rady Rodziców na rzecz naszych dzieci wyniosły  16 082,57 zł

– średnia wartość dofinansowania dla jednego ucznia naszej szkoły to już około 50 zł!


Dzięki osobistemu zaangażowaniu naszych rodziców biblioteka szkolna otrzymała podpórki  i rozdzielacze do książek, a na basen, dzieci zostały zaopatrzone w nową suszarkę  do włosów. Serdecznie dziękujemy za przekazane dary!


Przy współpracy z Rodzicami, Dziećmi i Nauczycielami naszej szkoły zorganizowaliśmy Kiermasz dla Piotrusia, chłopczyka chorego na białaczkę. Zebraliśmy i przekazaliśmy fundacji Iskierka  kwotę 4 376,74 zł na dalsze leczenie Piotrusia.

Zbieraliśmy Pluszaki  dla Olimpijskich Dzieciaków Śląsk – było ich tak dużo, że część powędrowała do Domu Bezdomnej Matki i Dziecka w Katowicach. Nasze Dzieciaki zrobiły Kartki Świąteczne dla chorych dzieci!  

Za udział we wszystkich akcjach Serdecznie dziękujemy!


W Grudniu odbyły się Warsztaty ozdób świątecznych oraz Kiermasz Świąteczny – zebraliśmy wspólnie 5 082 zł – dziękujemy wszystkim, którzy pomagali – Uczniom i Rodzicom, którzy własnoręcznie przygotowali świąteczne stroiki, Rodzicom, którzy dostarczyli na kiermasz przepyszne słodkości, Uczennicom, Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom, którzy pomagali w przygotowaniu i w obsłudze Kiermaszu! I wszystkim, którzy kupowali, konsumowali, degustowali …. Dziękujemy! 

Przy okazji chcieliśmy również poinformować  Was, że jesteśmy tu dla Was -  aby wspierać Was i pomagać Wam rozwijać zainteresowania, rozwiązywać mniejsze i większe problemy.

Chcemy, abyście wiedzieli jak działamy i gdzie oraz kiedy możecie nas znaleźć.

1 . Rada Rodziców spotyka się zawsze w szkole, raz w miesiącu w pierwszy czwartek miesiąca.

2. Przyjmujemy pisemne wnioski o finansowanie różnych potrzeb i wydarzeń w szkole! Wnioski powinny zawierać kwotę, cel, krótki opis, ilość uczestników oraz inne, ważne elementy – wzór wniosku dostępny jest w sekretariacie. 

3. Wnioski do piątku, przed zebraniem RR mogą składać: Uczniowie, Pani Dyrektor, Nauczyciele oraz Rodzice.

4. Decyzja o finansowaniu jest podejmowana kolegialnie w głosowaniu przez wszytskich delegatów RR zgodnie przepisami i tylko na naszych zebraniach.

Pamiętajcie  aby odpowiednio wcześnie wystąpić z wnioskiem.

  
Wiemy, że możemy na Was liczyć, i że wspólnie możemy osiągnąć wiele sukcesów.

Dziękujemy za zaufanie i wspacie Rady Rodziców. 
 

____________________________________________

GRUDZIEŃ 2019

„Nasza zima biała,
Chustą się odziała,
Idzie, idzie do nas w gości,
W srebrnych blaskach cała!” 

M. Konopnicka

Już grudzień…...  Świąteczny, zabiegany, pachnący pierniczkami i choinką …. Wszyscy przygotowujemy się do tych jedynych w roku, najpiękniejszych, rodzinnych  Świąt.

Zanim jednak zasiądziemy do Wigilijnego stołu, czekają nas atrakcje w naszej szkole. także świąteczne i nastrojowe  –  Rodzinne warsztaty ozdób świątecznych – dobra zabawa i szlachetny cel ( 16 grudnia godz. 17.00) oraz Wielki Kiermasz Bożonarodzeniowy ( 19 grudnia od godz. 16.00). Zapraszam wszystkich serdecznie!

Co udało się Radzie Rodziców w listopadzie i kilku dniach grudnia? Zakupiliśmy suszarkę do prac plastycznych, radiomagnetofon dla klas I-III, próbny egzamin po klasie ósmej z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, sfinansujemy oklejenie drzwi biblioteki szkolnej  oraz cykl spotkań  w styczniu dla wszystkich uczniów naszej szkoły, z autorem książek dla dzieci i młodzieży Marcinem Koziołem. Dzięki naszym staraniom zostaną także wymienione siatki wokół boiska przyszkolnego. Ponadto, nowa suszarka na basen oraz podpórki i przekładki do książek w bibliotece szkolnej zostały podarowane z własnej inicjatywy przez Rodziców! Dziękujemy za Waszą hojność.

I oczywiście MIKOŁAJ !! – nasze Kochane Dzieciaki otrzymały pyszne słodkości od Mikołaja dzięki środkom wpłaconym przez nas na Radę rodziców. Dlatego ponownie zachęcam – wpłacajcie na Radę Rodziców – WSZYSTKIE wpłaty wrócą do Naszych dzieci!

Nie zapomnieliśmy także o potrzebujących – część Pluszaków przez nas podarowanych została przekazana przed Mikołajem do Domu bezdomnej matki i dziecka            w Katowicach. Dzieci przygotowały także kartki świąteczne dla chorych dzieci, z życzeniami powrotu do zdrowia i słowami otuchy! Dziękujemy Wam za zaangażowanie!

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia składamy Wam najszczersze życzenia –Spokojnych, Rodzinnych, przepełnionych Miłością i Radością Świąt, a na Nowy 2020 Rok życzymy Zdrowia, Pomyślności i Spełnienia.

____________________________________________

LISTOPAD 2019 

Za  Nami  Październik i oto pierwsze podsumowanie naszych działań finansowych i innych, podjętych przez Radę Rodziców aktywności.

Dzięki  wpłaconym przez rodziców dobrowolnym składkom,  Rada Rodziców sfinansowała  dzieciom transport na wycieczki  szkolne. Klasy IV-VIII pojechały do Istebnej, a klasy I-III do Wieliczki. Łączny koszy transportu dla wszystkich naszych dzieci wyniósł  9 700 zł.

Ponadto zakupiliśmy parawany potrzebne uczniom klas najmłodszych, dla zapewnienia im prywatności i spokoju w czasie zajęć w otwartej przestrzeni naszej szkoły. 

Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy już dokonali wpłat na rzecz Rady Rodziców  i prosimy wszystkich o dalsze wsparcie.

W październiku miały także miejsce dwie akcje charytatywne: Podaruj Pluszaki, na rzecz organizacji „Olimpijskie Dzieciaki Śląsk”  oraz  pięciodniowy kiermasz na rzecz chorego na białaczkę Piotrusia. Wasza hojność i zaangażowanie pozwoliły nam zebrać aż 4 376 , 74 zł! Dziękujemy za wsparcie i każdą pomoc!

W listopadzie planujemy kolejne działania na rzecz naszej szkoły i naszych dzieci, licząc na Wasze wsparcie i pomoc. Pragniemy także przypomnieć, że 1% podatku dochodowego można przeznaczyć na wsparcie działalności naszej Rady, do czego gorąco zachęcamy.  Z tych pieniędzy będą korzystać nasze dzieci.

Przed nami grudzień – Rodzinne warsztaty ozdób świątecznych – już teraz zachęcam do zaplanowania swojego udziału. Zabawa przednia i szczytny cel – nasze własnoręcznie wykonane ozdoby pojawią się na Kiermaszu świątecznym, z którego wpływy, oczywiście, przeznaczymy na cele naszych dzieci i szkoły.

Pozdrawiamy serdecznie i zachęcamy do kontaktu z nami,
Rada Rodziców
 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej
    43 - 190 Mikołów
    ul. Katowicka 122
  • (032)226 21 90
    fax (032)226 21 90

Galeria zdjęć