Zapraszamy Konkurs Przepis Kulinarny Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii Konkursy matematyczne

Konkursy

Konkurs Przepis Kulinarny

Dzień Promocji Zdrowia Szkoła Podstawowa nr 4 w Mikołowie
Regulamin konkursu – przepis kulinarny

 

 

1.       Przedmiotem konkursu jest stworzenie przepisu na zdrową i smaczną potrawę, który włączony będzie w przygotowaną broszurę jako efekt realizacji Dnia Promocji Zdrowia.

2.       Przepis powinien być przygotowany na kartce formatu A4.

3.       Przepis – receptura powinna być opatrzona wyraźnym, dobrym jakościowo zdjęciem prezentującym danie/potrawę.

4.       Praca powinna być wykonana samodzielnie z poszanowaniem praw autorskich i dóbr osobistych osób.

5.       Jeden uczeń może złożyć jedną pracę konkursową.

6.       Prace konkursowe powinny być przygotowane na komputerze.

7.       Pracę należy dostarczyć w formie papierowej oraz elektronicznej (na płycie CD lub pendrive). Przepis powinien stanowić jeden załącznik, a zdjęcie jako odrębny plik w formacie .jpg drugi.

8.       Prace należy składać pani Paulinie Górnioczek.

9.       Termin składania prac konkursowych upływa 22 grudnia 2017 roku.

10.   Jury wyłoni w drodze obrad zwycięskie projekty, a estetyczne i wartościowe receptury dań zostaną włączone w przygotowaną broszurę. Najwyżej ocenione prace zostaną nagrodzone.

11.   Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 12 lutego 2018 roku.

12.   Autor powinien załączyć do pracy konkursowej pisemną zgodę rodzica na publikację przepisu w formie książki kulinarnej, a także na publikowanie zdjęć na stronie internetowej szkoły i profilu szkoły na Facebooku.

Wyrażam zgodę na opublikowanie pracy konkursowej autorstwa mojego dziecka w formie broszury będącej efektem realizacji Dnia Promocji Zdrowia w Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie. Równocześnie wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć pracy konkursowej mojego dziecka na stronie internetowej szkoły i profilu szkoły na Facebooku.

Podpis rodzica
………………………..

13.   Organizatorzy konkursu nie zwracają Autorom złożonych prac konkursowych.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej
    43 - 190 Mikołów
    ul. Katowicka 122
  • (032)226 21 90
    fax (032)226 21 90

Galeria zdjęć