• Dzień Życzliwości

 • Dzień Edukacji Narodowej

  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej kieruję w stronę wszystkich Nauczycieli i Pracowników Administracji oraz Obsługi najserdeczniejsze podziękowania za pracę pełną poświęceń, za cierpliwość i zrozumienie, za kreatywność, za pasję i zaangażowanie wkładane w wychowanie młodego pokolenia. Życzę, aby dotychczasowe działania były źródłem satysfakcji i inspiracją do podejmowania nowych wyzwań. Życzę codziennego optymizmu oraz samych dobrych dni.                                                                                         

  Z wyrazami szacunku

  Marta Łaciak

  Dyrektor SP4

 • Zbiórka nakrętek dla Niny!

 • Świetlica

  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Mikołowie, melduje zakończenie modułu I  „Kreatywność”. Zapraszamy do obejrzenia naszej kreatywnej świetlicy.

  Wspierajmy naszą Świetlicę, wspierajmy talenty naszych Dzieci!
  Jak?

  Za pośrednictwem konta Rady Rodziców można  wpłacać dobrowolne datki na rzecz Świetlicy. Co miesiąc, Rada Rodziców będzie przekazywać wszystkie wpłaty, aby w Świetlicy naszym Dzieciom było jak najlepiej i aby ich talenty i zainteresowania rozkwitały!
  Każda wpłata będzie mile widziana, rozliczana i  niezmarnowana.
  Proszę pamiętać o dopisku „ Na potrzeby Świetlicy szkolnej”  w tytule przelewu.
  Nr konta do wpłat: 85 8436 0003 0000 0000 1469 0001 Mikołowski Bank Spółdzielczy
  Serdecznie dziękujemy za każdy datek!

  Rada Rodziców i Świetlica szkolna

 • Harmonogram zebrań z rodzicami - wrzesień

  15 września 2020 r. (wtorek)

  kl.1a- 16.30 - sala gimnastyczna - wejście przy sali gimnastycznej

  kl.2b - 16.30- sala nr 8 - wejście od strony boiska

  kl.2a - 16.30 - sala nr 14 - wejście główne szkoły

  kl.1b - 16.45 - sala nr 10 - wejście główne szkoły

  kl.3b - 16.45 - sala nr 1- wejście od strony boiska

  kl.7c - 18.00 - sala gimnastyczna - wejście przy sali gimnastycznej

  kl.3a - 18.00 - sala nr 8 - wejście od strony boiska

  kl.7a - 18.00 - sala nr 14 - wejście główne szkoły

  16 września 2020 r. (środa)

  kl.3c - 16.30 - sala gimnastyczna - wejście przy sali gimnastycznej

  kl.4a - 16.30 - sala nr 8 - wejście od strony boiska

  kl.4b - 16.30 - sala nr 14 - wejście główne szkoły

  kl.5 - 18.00 - sala gimnastyczna - wejście przy sali gimnastycznej

  kl.6a - 18.00 - sala nr 8 - wejście od strony boiska

  kl.6b - 18.00 - sala nr 14 - wejście główne szkoły

  17 września 2020 r. (czwartek)

  kl.6c - 16.30 - sala gimnastyczna - wejście przy sali gimnastycznej

  kl.1c - 16.30 - sala nr 8- wejście od strony boiska

  kl.7b - 16.30 - sala nr 14 - wejście główne szkoły

  kl.6d - 18.00 - sala gimnastyczna - wejście przy sali gimnastycznej

  kl.8a - 18.00 - sala nr 8 - wejście od strony boiska

  kl.8b - 18.00 - sala nr 14 - wejście główne szkoły

 • Samorząd Uczniowski - Wybory

 • Ważne!

 • Międzynarodowy projekt edukacyjny "Emocja"

 • Szanowni Rodzice

  1 września 2020 roku rozpoczynamy nowy rok szkolny. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej nauka uczniów rozpocznie się w trybie stacjonarnym.

  W związku z sytuacją epidemiologiczną i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły rodzice/opiekunowie dzieci nie będą mogli wchodzić do szkoły, aby oczekiwać na swoje dzieci. W przedsionku szkoły mogą znajdować się jednocześnie 2 osoby dorosłe. Uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w stołówce szkolnej od 07. września. Świetlica szkolna jest czynna od 7.00 do 17.00. Do świetlicy przyjmowane będą w pierwszej kolejności dzieci rodziców pracujących. Odbiór dzieci ze świetlicy będzie możliwy tylko w określonych godzinach. Karty zgłoszenia ucznia do świetlicy można pobrać ze strony internetowej szkoły.

  Proszę o stały kontakt z wychowawcami poprzez moduł wiadomości dziennika Librus/ e-mail służbowy nauczyciela. Wchodząc do szkoły proszę o zachowanie zasad bezpieczeństwa tj. noszenie maseczki, dezynfekcję rąk oraz zachowanie dystansu społecznego. Pragnę Państwa poinformować, że podczas wakacji odbył się generalny remont pracowni geograficznej (Projekt "Zielona Pracownia") i sali historycznej. Bardzo dziękuję Radzie Rodziców, gdyż to z jej funduszu został sfinansowany remont sali nr 1.

  Liczę na państwa zrozumienie i współpracę. Jestem przekonana, że wspólne, odpowiedzialne działania ograniczą ryzyko zakażenia oraz pozwolą na funkcjonowanie szkoły w tradycyjnej formule.

  Na nowy rok szkolny życzę dużo zdrowia, siły i optymizmu oraz satysfakcji i zadowolenia.

  Z poważaniem Marta Łaciak Dyrektor SP4

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/ 2021 dla uczniów klas pierwszych

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/ 2021 dla uczniów klas pierwszych

  Z uwagi na sytuację i konieczność zapewnienia wszystkim dzieciom i Państwu bezpieczeństwa zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do zasad organizacji pierwszego dnia pobytu dziecka w szkole, tj. 1 września 2020.

  Do szkoły przychodzi uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. W drodze do i ze szkoły przestrzega aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

  1. Z dzieckiem przychodzi do szkoły tylko jeden Rodzic/Opiekun.

  2. Wchodzą do szkoły bocznym wejściem od strony sali gimnastycznej.

  3. Po wejściu do szkoły dziecko dezynfekuje ręce.

  4. Rodzic/Opiekun dezynfekuje ręce, stosuje osłonę ust i nosa i zachowuje dystans 1,5 m od pozostałych wchodzących.

  5. 4. Ze względu na bezpieczeństwo w szkole obowiązują maseczki/przyłbice  (korytarze, szatnie).

  6. Dziecko wraz z Rodzicem/Opiekunem udają się na spotkanie z Dyrektorem szkoły i Wychowawcą do sali gimnastycznej, wg następującego podziału:

  klasa 1a – godz. 10.00

  klasa 1b – godz. 11.00

  klasa 1c – godz. 12.00

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/ 2021 dla uczniów klas 2-8

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/ 2021 dla uczniów klas 2-8

  Z uwagi na sytuację i konieczność  zapewnienia wszystkim dzieciom i ich Opiekunom bezpieczeństwa zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do zasad organizacji pierwszego dnia  pobytu dziecka w szkole, tj. 1 września 2020.

  1. Do szkoły przychodzi uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. W drodze do i ze szkoły przestrzega aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

  2. Uczeń wchodzi  do szkoły sam, a opiekun czeka na dziecko przed szkołą.

  3. Po wejściu do szkoły uczeń dezynfekuje ręce.

  4. Ze względu na bezpieczeństwo w szkole obowiązują maseczki/przyłbice (korytarze,szatnie).

  4. Uczeń udaje się na spotkanie z wychowawcą do klasy w następującym porządku:

  Godz. 8.00

  Klasa 3a – sala nr 12 – wejście główne szkoły

  Klasa 3b – sala nr 11 - wejście główne szkoły

  Klasa 8a – sala nr 3 – wejście od strony dolnego boiska

  Klasa 8b – sala nr 5 - wejście od strony dolnego boiska

  Klasa 5 – sala nr 4 - wejście od strony dolnego boiska

  Godz. 8.20

  Klasa 7a – sala nr 8 - wejście główne szkoły

  Klasa 7b – sala nr 1 - wejście od strony dolnego boiska

  Klasa 7c – sala nr 2 - wejście od strony dolnego boiska

   

  Godz. 9.00

  Klasa 4a – sala nr 5 - wejście główne szkoły

  Klasa 4b – sala nr 7 – wejście od strony dolnego boiska

  Klasa 6c – sala nr 4 - wejście od strony dolnego boiska

  Godz. 9.20

  Klasa 3c - sala nr 11 - wejście od strony dolnego boiska

  Klasa 2a – sala nr 13 – wejście główne szkoły

  Klasa 2b – sala nr 12 – wejście główne szkoły

  Klasa 6a –  sala nr 3 - wejście od strony dolnego boiska

  Godz. 10.20

  Klasa 6d – sala nr 8 – wejście główne szkoły

  Klasa 6b – sala nr 1 - wejście od strony dolnego boiska

 • 👉 Przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego - co uczeń powinien wiedzieć przed pójściem do szkoły?

 • Zapisy do świetlicy szkolnej i na obiady w roku szkolnym 2020/2021

  Szanowni Rodzice!

  Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w niej dłużej ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdów do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.

  Zgłoszenia dokonuje się na podstawie wypełnionej przez rodziców KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
  do pobrania: 
   KARTA_ZGLOSZENIA_DZIECKA_DO_SWIETLICY_sp4_SZKOLNEJ2019-_2020(2).docx

  Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ należy złożyć w przedsionku szkoły w specjalnie do tego przeznaczonym pojemniku do dnia 2 września. Karty należy wypełnić bardzo starannie, nie pomijając żadnych miejsc, nie zapominając o koniecznych podpisach . Nieprawidłowo wypełnione karty nie będą brane pod uwagę.

  Zapisy na obiady w roku szkolnym 2020/2021 dokonuje się  poprzez pobranie  KARTY ZAPISU DZIECKA NA OBIADY
  do pobrania: 
  KARTa_na_obiady_2020-2021.odt lub KARTa_na_obiady_2020-2021.pdf

   i złożenie jej  najpóźniej do dnia  03.09. br. w  specjalnie do tego przeznaczonym pojemniku w przedsionku szkoły.

  Cena obiadu jednostkowego w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 3,50 zł. Kwota do zapłaty za wrzesień zostanie podana w najbliższym czasie.

                                           Kierownik świetlicy

  Aneta Malerczyk

 • Bezpieczny powrót do szkoły

  https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkoly--spot-informacyjny-tvp

 • Spotkanie organizacyjne dla rodziców uczniów klas 1.

  DRODZY RODZICE

  PIERWSZOKLASISTÓW NASZEJ SZKOŁY!

  Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Mikołowie ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się  27 sierpnia 2020 r., o godz. 17.00 w sali gimnastycznej.

  Ze względów bezpieczeństwa epidemicznego bardzo prosimy:

  –  aby na spotkanie przyszedł tylko jeden z rodziców,

  –  o zachowanie odpowiednich odległości między osobami,

  – założenie maseczek przed wejściem do szkoły (wejście przy sali gimnastycznej) oraz zdezynfekowanie rąk,

  – przyniesienie własnego długopisu.

 • Wskazówki dla rodzica

 • Bezpieczny powrót do szkół

 • Przemówienie pani dyrektor mgr Barbary Krzyżowskiej na zakończenie roku szkolnego

  Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Wy – najważniejsi dzisiaj – Uczniowie.

  Mamy za sobą 10 miesięcy wytężonej pracy. Był to wyjątkowo trudny rok.       Rok, w którym nie raz trzeba było stawić czoła różnym trudnościom i  wyzwaniom.

  Jednocześnie był to rok najważniejszy  dla ósmoklasistów, którzy dzisiaj opuszczają mury naszej szkoły.

  Kochani Absolwenci!

  To ostatnie chwile, które spędzacie z nami. Za moment odbierzecie swoje świadectwa i  nagrody. Dziękujemy za chwile radości  i wzruszeń, które  dzięki Wam przeżywaliśmy.

  Za liczne sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe. Nie mówimy Wam żegnajcie, lecz do widzenia, bo drzwi Naszej szkoły zawsze będą dla Was otwarte. My  nauczyciele wiemy, że zostaliście dobrze wyposażeni w wiedzę i  umiejętności potrzebne do dalszej nauki i życia. 

  Życzymy, abyście  w kolejnej szkole odnaleźli miejsce dla siebie, odnaleźli nowych równie wspaniałych kolegów. Powodzenia.

  W tym roku szkolnym uczniowie musieli włożyć znacznie więcej wysiłku w  naukę z powodu zdalnego nauczania.  Spisali się znakomicie, zarówno uczniowie klas młodszych jak i starszych. Możemy się pochwalić wysokimi wynikami w  nauce.  Aż  142  uczniów z klas IV-VIII uzyskało średnią ocen 4,75 i otrzyma świadectwo z wyróżnieniem. 

  Wśród naszych tegorocznych ósmoklasistów jest TROJE uczniów, którzy zdobyli tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii. Krzysztofowi Okrzesikowi, Patrycji Panasz, Konradowi Zielińskiemu  i pani magister Danucie Swobodzie gratulujemy!

  Konrad Zieliński, pod kierunkiem mgr Marzeny Awłasewicz - Ludwig zdobył również tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego.

  Na wniosek Dyrektora szkoły Konradowi, który zdobył aż 4 tytuły laureata konkursów przedmiotowych, przyznano tytuł „Mistrz SP4”.

  Tytuł, NAJLEPSZA UCZENNICA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020   Szkoły Podstawowej nr 4 w Mikołowie przypadł dwóm dziewczynkom:

  WERONICE KOZŁOWSKIEJ  Z KLASY 6 C ze średnią 6.0 I ZUZANNIE NADOLNY Z KLASY 5A ze średnią 6.0.   Gratulujemy.

  „Do sukcesu nie ma żadnej windy, trzeba iść cierpliwie  po schodach”.

  Gratuluję wszystkim Uczniom podejmującym wysiłek zdobywania wiedzy, wyników w nauce na miarę swoich możliwości. Jesteśmy z Was bardzo dumni.

  W tym miejscu dziękuję pani wicedyrektor i wszystkim nauczycielom za  wzorową pracę i wspaniałą atmosferę. Praca z Wami jest dla mnie ogromnym zaszczytem, ale i pouczającym doświadczeniem.

  Szczególne słowa podziękowania kieruję do wszystkich pracowników szkoły. Współpraca z Wami jest przyjemnością, a rzeczy niemożliwe stają się możliwe. Bardzo Wam dziękuję.

  Słowa podziękowania za całoroczną pracę kieruję do Rady Rodziców  oraz  do  wszystkich  Rodziców, którym zależy na dobru naszej szkoły. Za słowa i gesty poparcia, za Waszą pracę i zaangażowanie dziękujemy.

  Żegnamy dziś Naszą nauczycielkę Panią mgr Aleksandrę Bortel – Kądzielę,  dziękujemy jej za wiele lat wspólnej pracy, za zaangażowanie, sukcesy, za codzienność i chwile radości.

  Na emeryturę odchodzi również Nasza sekretarz szkoły -  Pani Anna Smolorz-Jakubiec. Z całego serca dziękujemy za wzorowe pełnienie funkcji, za  zaangażowanie w życie szkoły, dyspozycyjność  i wszelką pomoc, na  którą  zawsze mogliśmy liczyć. Pani Anna Smolorz-Jakubiec była pracownikiem szkoły od ponad 20 lat i traktowała to miejsce jak własny dom. Moment pożegnania to trudna chwila, ale także wspaniała, bo oto rozpoczyna się coś nowego. Dlatego  życzymy Wam by to, co od jutra stanie się treścią Waszego  życia, było jak najlepsze. Kolejne etapy życia kiedyś się kończą, ale  zaczyna się coś nowego. Warto ciągle cieszyć się darem życia i pisać tego życia ciąg dalszy. Trafnie Wisława Szymborska napisała, iż „księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie”. Zawsze jeszcze można wiele  do niej dopisać.
  W pamięci pozostają ludzie i zdarzenia. Zachowajcie Nas w Waszej życzliwej pamięci.

  Żegnamy się również z mgr Danutą Swobodą, która wyzwoliła w Naszych uczniach zapał do poznania wiedzy z dziedziny geografii i zdobyła z uczniami aż  cztery tytuły laureatów . 

  Kończą pracę w naszej szkole również Aleksandra Tatarczyk, Jolanta Banaszczyk - Strycharz  i  Grzegorz Małkiński. Wszystkim dziękujemy za włożony trud i współpracę.

  Kochani Uczniowie życzę Wam udanego wypoczynku, samych słonecznych i  radosnych chwil spędzonych podczas wakacji. Zasłużyliście na nie, więc niech będą wspaniałe. Do zobaczenia w szkole  1 września.

  Dyrektor Barbara Krzyżowska

 • INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

  Szanowni Państwo,

  w związku ze stanem epidemiologicznym, nie ma możliwości zorganizowania tradycyjnego spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych. Dlatego potrzebne informacje przekazujemy poprzez stronę internetową.

  Prosimy o śledzenie naszej strony, ponieważ tutaj będą się pojawiać najważniejsze informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego.

  Życzę zdrowia i mam nadzieję, że spotkamy się 1 września 2020 r.

  Z poważaniem

  Barbara Krzyżowska

  Dyrektor SP4

   

  Edukacja wczesnoszkolna

  Pakiet ćwiczeń  „Wielka przygoda” dziecko otrzyma w szkole, w ramach dotacji. Podręczniki  wypożyczy we wrześniu w bibliotece szkolnej.

  Podręczniki z religii i języka mniejszości narodowej- niemieckiego zostaną opublikowane w zakładce „Podręczniki” na stronie internetowej. Nie są to podręczniki, które uczeń otrzyma w ramach dotacji.

   

  Potrzebne rzeczy dla pierwszoklasistów:

  - zeszyty w kratkę i wąskie linie 16 kartkowe

  - bok techniczny biały A3 i A4   po jednej sztuce każdy

  - blok techniczny kolorowy A3, A4    po jednej sztuce każdy

  - kredki pastelowe PENTEL 24 sztuki

  - ołówki średniej miękkości– kilka sztuk

  - pióro ze stalówką

  - nożyczki odpowiednie dla dzieci praworęcznych i leworęcznych

  - klej w sztyfcie – kilka sztuk

  - plastelina 12 kolorów

  - zeszyt papierów kolorowych (nie samoprzylepnych)   3 sztuki

  - piórnik z wyposażeniem

  - strój na w.f.  w worku  (biała koszulka + czarne/granatowe spodenki + buty sportowe na białej lub kauczukowej podeszwie)

  - zmienne obuwie

  Obuwie i worki powinny być podpisane.

  W dniach  uroczystości  państwowych uczniów obowiązuje strój galowy:  biała jednolita  bluzka/koszula, granatowa/ czarna spódnica/ spodnie;

  W dniach uroczystości  szkolnych  uczniowie przychodzą  w  koszulkach  szkolnych;  w  dni  powszednie  obowiązuje  strój  ucznia  zgodnie  z  Regulaminem  Szkoły.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej
  43 - 190 Mikołów
  ul. Katowicka 122
 • (032)226 21 90
  fax (032)226 21 90

Galeria zdjęć