WITAMY W ŚWIETLICY REGULAMIN ŚWIETLICY I JADALNI SZKOLNEJ ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE OBIADY WYDARZENIA, GALERIA ZDJĘĆ OGŁOSZENIA

Świetlica szkolna

OBIADY

 

Odpłatność za obiady w CZERWCU - wiadomość na Librusie

(w związku z tym, iż jest zamknięcie roku szkolnego bardzo proszę wpłacać dokładnie kwoty podane na Librusie) 

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt przez Librusa - Barbara Świtała

(postaram się odpisywać na bieżąco, choć przez tydzień będę na Zielonej Szkole, zatem proszę o wyrozumiałość)

 

 

Kwotę należy wpłacać do 10-go dnia  miesiąca na konto:

MBS MIKOŁÓW 02 8436 0003 0000 0003 8667 0005

 

 

Dane do przelewu

Numer bankowy

MBS MIKOŁÓW 02 8436 0003 0000 0003 8667 0005

Nazwa odbiorcy

Szkoła Podstawowa nr 4

Tytułem

Identyfikator, imię i nazwisko dziecka

 

          W przypadku braku identyfikatora należy dokonać wpłaty umieszczając w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasę i zwrócić się do kierownika świetlicy o nadanie numeru /identyfikatora/.

Przy wpłacie na konto liczy się data wpływu na nasz rachunek bankowy. Brak wpłaty za obiady w terminie pozbawia możliwości stołowania się w szkolnej stołówce w danym miesiącu.

Za niewykorzystane obiady zwracana jest równowartość tylko w przypadku zgłoszenia nieobecności w sekretariacie lub u kierownika świetlicy od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności.

Rezygnacji z żywienia należy powiadomić kierownika świetlicy z tygodniowym wyprzedzeniem.

Na żądanie kierownika świetlicy należy przedstawić potwierdzenie wpłaty/ przelewu.

Jednocześnie informujemy, że brak terminowej wpłaty spowoduje naliczenie karnych odsetek. W związku z tym prosimy o terminowe wpłaty.

 

SMACZNEGO!!!

 

HARMONOGRAM OBIADÓW

 

PRZERWY OBIADOWE 2017/2018
poniedziałek
11:30 4a 5b 7a 7b
11:45 1a* /po edu/      
12:15 3d /na lek/      
12:30 1b 3a 3b  
12:45 1a* /po etyce/ 3c /na lek/    
13:30 4b 4c 5a  
13:45 2a /po lek/      
14:30 6a 6b    
wtorek
11:30 1a 1b 3b  
11:45 2a* /po ang/ 3a /po lek/    
12:30 5a 7a 7b  
12:45 2a* /po niem/ 3c /po lek/    
13:30 4b 4c 5b  
13:45 3d /po lek/      
14:30 4a 6a 6b  
środa
11:30 4a 4c 6a  
11:45 2a /na lek/      
12:30 1a 3a 3d  
12:45 3b /po lek/      
13:30 5b 6b 7a 7b
13.45 1b /po lek/ 3c /po lek/    
14:30 4b 5a    
czwartek
11:30 4b 4c 5a  
11:45 1a* /po edu/ 3d /po lek/    
12:30 1b 3a 3c  
12:45 1a* /po niem/ 2a* /po wf/ 3b* /po religi/  
13:30 4a 6a 6b 5b
13:45 2a* /po etyce/ 3b* /po niem/    
14:30 7a 7b    
piątek
11:25 2a      
11:30 1a 1b 4b  
11:45 3c /po lek/ 3d* /po lek/    
12:30 4a 4c 5b 6b
12:45 3d* /po niem/      
13:15 3a /na lek/      
13:30 5a 6a 7a 7b
13:45 3b /po lek/      

 

 

Menu w zakładce  TYGODNIOWE MENU*

 

 

                                                   

               Warunki korzystania ze stołówki szkolnej wynikajace z regulaminu.

 1. Podczas spożywania posiłków uczniowie powinni:
 • Zachowywać się zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami kulturalnego spożywania posiłku.
 • Przestrzegać swojego miejsca w kolejce.
 • Posprzątać za sobą miejsce, w którym spożywali posiłek.
 • Posiłki powinni spożywać jedynie w części do tego celu przeznaczonej.
 1. Osoby korzystające ze stołówki mają obowiązek dostosować się do poleceń wydawanych przez kierownika świetlicy i wychowawców.
 2. Stawkę żywieniową stołówki szkolnej zatwierdza Dyrektor szkoły zgodnie z wytycznymi Uchwały Rady Miasta Mikołowa.
 3. Miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca. Osoby nie wpłacające w terminie za obiady lub nie stosujące się do zasad określonych w regulaminie zostaną pouczone, a w razie nie podporządkowania się zostaną pozbawione możliwości stołowania się w stołówce szkolnej.
 4. Za obiady niewykorzystane zwracana jest ich równowartość tylko w przypadku zgłoszenia rezygnacji przynajmniej 1 dzień wcześniej. Natomiast w razie choroby należy zgłosić o tym w dniu zachorowania podając jednocześnie czas absencji chorobowej oraz niezwłocznie ewentualne jej przedłużenie się.
 5. O rezygnacji z obiadów w następnym miesiącu należy powiadomić kierownika świetlicy na koniec miesiąca, z tygodniowym wyprzedzeniem.

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej
  43 - 190 Mikołów
  ul. Katowicka 122
 • (032)226 21 90
  fax (032)226 21 90

Galeria zdjęć