Wydarzenia 2018/2019 Godziny otwarcia Regulamin Lektury Nowości Odkrywamy talenty Kącik rodzica NPRCZ Cytaty Czytelnictwo klas

Biblioteka szkolna

Regulamin

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W MIKOŁOWIE

 

 1. Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie,

  rodzice, nauczyciele oraz pracownicy SP4 w Mikołowie.

 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

 3. Czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko.

 4. Nie można wypożyczonych książek przekazywać innym.

 5. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.

 6. W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz wnoszenia i spożywania napojów

 7. i artykułów spożywczych.

 8. W bibliotece obowiązują zasady BHP oraz zasady kulturalnego zachowania się.

 9. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki. Nauczyciel - bibliotekarz może zezwolić na wypożyczenie większej ilości książek, jeżeli uzna, że jest taka potrzeba.

 10. Książki i inne dokumenty biblioteki należy szanować. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

 11. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki i jest zobowiązany odkupić zniszczony lub zagubiony egzemlarz.

 12. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

 13. Czasopisma oraz książki , z których czytelnik skorzystał w "kąciku czytelniczym" odnosi się na wyznaczone miejsce.

 14. W "kąciku czytelniczym"można korzystać ze wszystkich zbiorów.

 15. Na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego książki powinny być zwrócone do biblioteki.

 16. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane punkty z zachowania.

 17. Czytelnicy opuszczający szkołę(pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot książek z biblioteki.

 18. Uczeń ma obowiązek zapoznać się z regulaminem wypożyczania i korzystania z podręcznikow, dostępnym w bibliotece.

 19. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem

  i bezwzględnego przestrzegania go.

 

 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W MIKOŁOWIE 

 1. Szkoła Podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową.

 2. Wypożyczane i udostępniane podręczniki są własnością Szkoły.

 3. Szkoła Podstawowa przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

 4. Uczeń odpowiada materialnie za wypożyczone podręczniki i jest zobowiązany odkupić zniszczony lub zagubiony egzemlarz.

 5. Uczeń zobowiązanny jest do podpisania podręczników, a także szczególnej dbałości o nie.

 6. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.

 7. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).

 8. Uczeń ma obowiązek zwrócić podręczniki najpóźniej 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.

 9. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i bezwzględnego przestrzegania go.

 

 

 Podstawa Prawna:

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej
  43 - 190 Mikołów
  ul. Katowicka 122
 • (032)226 21 90
  fax (032)226 21 90

Galeria zdjęć